Om


Katrine har siden endt utdannelse ved Kunsthøgskolen i Amsterdam og Arnhem (1987-1991)  arbeidet som dansekunstner, koreograf og pedagog, hovedsakelig med improvisasjon og kontaktimprovisasjon. Dette arbeidet har tatt mange ulike former og har generert en solid kompetanse i bruk av improvisasjon og kontaktimprovisasjon som kompositorisk prosess og som selvstendig utøvende kunstform.

Gjennom 20 år i det frie sceniske feltet har hun produsert, koreografert og utøvet en rekke prosjekter med basis i improvisasjon. I tillegg til samarbeid med andre utøvende kunstnere i enkeltstående prosjekter, er det initiert prosjekter som har bestått over lengre perioder, som Prosjekt Impro og Impro Ensemble. Siden 2007 har Katrine vært kunstnerisk leder for Coda Impro, en del av Coda Oslo International Dancefestival som presenterer scenisk improvisasjon på høyt kunstnerisk nivå.

Pedagogisk praksis – se undervisning.
Les mer om improvisasjon – «Å eie et øyeblikk»