Cv


Utdannelse:
2008-2010 PPU med fordypning i dans.
1987-91 4 års utdannelse som danser og koreograf ved Kunsthøgskolen i Nederland:
SCHOOL FOR NEW DANCE DEVELOPMENT, SNDO, Amsterdam
EUROPEAN CENTER FOR NEW DANCE, Arnhem.
Administrativ erfaring: Prosjektleder for diverse sceniske produksjoner.
Scenekunstkonsulent i DKS Akershus (2010-2013 – 50%)
Annet: 2009-2011 Redaksjonskomiteen til ”På spissen”/NODA
2012 Styremedlem i NODA (Norske Dansekunstnere)

2015

Koreograf og danser: «Et plutselig fall», stedsspesifikk forestilling, vist ved Nonstopfestivaen i Moss. Utøvere: Camilla Grønneberg, Gisle Hass og Katrine Kirsebom
Prosjektleder og danser: «Human Touch, volume III»; et profesjonell improvisasjonsensemble med Geir Hytten, Thomas Gundersen og Erikk McKenzie.

2014

Koreografi og regi: ”Ma Nian”, i regi av Dks og UD, et samarbeid mellom Kina og Norge, musikk og dans
Koreografkonsulent: ” I will never fix you” . Kunstnerisk ansvarlig Therese Sloeb. Ulikekroppede dansere, samtidsdans møter et urbant dansespråk.

2013

Prosjektleder og danser Coda Impro – Human Touch – stedsspesifikk improvisasjon vist ved Den Norske Opera som en del av CODA Oslo International Dance Festival

http://www.codadancefest.no/

Prosjektleder og danser – work in progress – vist ”Mind the Gap”

Duo – et mindre visningsprosjekt – fri improvisasjon i samarbeid med musiker Tov Ramstad, vist på lukket arrangement i regi av Codafestivalen.

2012

Prosjektleder og koreograf: ”Human Touch” – 4 dansere  og en musiker– en forestilling basert på kontaktimprovisasjon. Mottatt koreografiutviklingsstøtte. Innvilger residens ved DansIT

Prosjektleder og danser: ”Visuell Indikasjon” – åpen improvisasjon, solodans med musiker Joakim Frøystein. Scenekunstlaboratoriet ved Tou Scene.

IMG_2116 2011

Prosjektleder og danser Coda Impro 2011 – ”Impro Ambulante” 10 dansere og 1ysdesignere inntar Schouskvartalet. Samarbeid med Riksscenen og Codafestivalen

Impro Ensemble, danserviser forestillingen ”Plan Y”. En åpen improvisasjonsforestilling ved Body Word festivalen i St. Petersburg. Støttet av Norsk Kulturråd.

Koreograf – åpning av Leirfossen i i samarbeid med Grorudalssatsingen. Fem dansere i en stedsspesifikk koreografi. 

Grenseløse drømmer
Kunstnerisk leder og koreograf i samarbeid med Grorudalssatsingen. Fem kunstnere ledet og skapte en workshop med visning som inkluderte ungdommer fra Bjerke Bydel med fokus på integrering. Åpning av Årvoll Kulturhus.

2010

Grorudalssatsingen/Dansens Dag
Kunstnerisk leder og ansvarlig koreograf. Dans langs hele T-banelinjen fra Stortinget til Vestli.

Dansens dag, foto: Anita L. Hanken
Dansens dag, foto: Anita L. Hanken

Versus
Gjestekoreograf for avgangsklassen ved danselinjen, Ski vgs.

2009

Coda Impro
Prosjektansvarlig og utøver i samarbeide med ImproEnsemble, Plan X, helaftens åpen impro, dvs. at den eneste rammen var forestillingens lengde. Forestillingen var et resultat av et treårig samarbeide med improvisasjon som tema.

Transit
Gjestekoreograf for avgangsklassen, modernelinjen DNBH.

2007

Coda Impro
Prosjektansvarlig og utøver. Solodans i samarbeid med musikerne Solfrid Molland (piano) og Matilde Groos Viddal (saksofon). Etter en lengre prosess som utforsket relasjonen mellom musikk og bevegelse vistes forestillingen TriO – en åpen poetisk improvisasjon.

Coda Impro
ImproEnsemble viste en åpen gruppeimprovisasjon med mye elementer fra kontaktimprovisasjon. Det ble utforsket i det å gi, skape og ta rom, hengivelse, men også kompositorisk stringens.

Coda Blå
Solodanser i samarbeid med musikerne Lars Myrvoll og Klaus E. Holm. Åpen improvisasjon basert på møte mellom konseptuelle samtidsmusikere og utforskende dans. Mer enn å søke harmoni gjaldt det å bevegeseg  inn i et landskap med motstand; det styggvakre lydbildet både låste og åpnet for bevegelse.

Coda Blå
Coda Blå

Kode Rød

Produksjonsleder, danser og skuespiller. Ungdomsforestilling som ble vist på Rom for Dans og Ski vgs. Utøvere: Gisle Hass (skuespiller) og Tov Ramstad, komponist og utøvende musiker. Regi: Birgitte Fjeld Bjørsvik. Utarbeidet gjennom improvisasjon, bruk av tekst og bevegelse.

Kode Rød
Videostill fra Kode Rød

2006

Coda Impro
Initiativtaker til arrangementet, oppført for første gang i 2007 som en del av CODA Oslo International Dance Festival. Tre forestillingskvelder på Rom for Dans med et sammensatt program. Festivalen hadde en bred profil der både studenter, yngre og mer erfarne improvisasjonskunstnere deltok, til sammen ca. 30 utøvere. Festivalen var svært vellykket; det var fulle hus, interessante samtaler oppstod og forestillingene resulterte i positive tilbakemeldinger. Coda Impro er et forum hvis målsetning er i å synliggjøre og presentere improvisasjon i scenekunsten innen genren dans. Det ønskes å skape formelle og kvalitative rammer for å gi improvisasjonskunsten optimale vilkår, samtidig som det skapes en uformell atmosfære som gir et kreativt rom for danseriske møter, spontanitet og øyeblikkets fullkommenhet.

Hjertekammer
Koreograf og solodanser, samarbeide med musikerne Solfrid Molland (piano) og Per-Willy Aaserud (trompet). Konseptuell og tematisk improvisasjon med utgangspunkt i tema ”hjerte”.  Det ble utarbeidet en fastlagt struktur som det ble improvisert innenfor. Mye av materialet ble ivaretatt i forestillingen, samtidig som det var en åpenhet til å leke med varighet og fordypelse. Framført under Kulturnatt i Haugesund.

Hjertekammer
Hjertekammer

2004

Sildajazz Haugesund
Solodanser, i samarbeid med musiker Solfrid Molland. Utforskning av rommets betydning og relasjonen til musikk. Stedspesifikke forestillinger basert på improvisasjon.

Scene 2004, improvisert dans og lys

Prosjektleder og danser i 5 forestillinger m/ 17 dansere, i samarbeid med Julyen Hamilton og Svante Grogarn. Vist på Trikkestallen på Torshov. Gjennom flere år med lukkede workshops hvor tema på ulike måter var improvisasjon (som tekst og impro, lys og impro) ble dette fordypningsprosjektet i scenisk improvisasjon arrangert. Det ble vist 5 forestillinger som ble dokumentert gjennom videoopptak og essay skrevet av Gunn Engelsrud: Scene 2004/ Noen refleksjoner fra erfaring med dokumentasjon, publisert i På Spissen.

Scene 2004
Videostill fra Scene 2004

2003

Coda Blå
Solodanser i samarbeid med musiker Ole-Henrik Moe. Åpen improvisasjon med utgangspunkt i tema  “Ungkaren” vist på TV-Norge.

2001

Ensemble
Danser i 3 improvisasjonsforestilling på Black Box. Ettårig fordypningsprosjekt i Fra releasebasert oppvarming inn i åpen improvisasjon i regi av Steffi Lund. Viste også en forestilling på Stenersenmuseet og Det Norske Teatret.

2000-1991

Prosjekt Impro
Et langvarig fordypningsprosjekt i scenisk improvisasjon med ulike utgangspunkt, som bl.a. stedsspesifikk, tematisk, i møte med ulike andre kunstuttrykk og tradisjonell scenisk setting.  Prosjekt Impro besto av Bibbi Winberg, Hilde Rustad, Camilla Grønneberg og Katrine Kirsebom, og gjennomførte ulike forestillinger som bl.a.
Brudesuiten (2000), en dans for tre bruder på kafé. Vist på diverse kafeèr i Oslo.
Impro Ambulante II (1999), vist ved Momentum-festivalen i Moss, i samarbeid med musiker Johannes Bergmark.
Landskap (1997), dans i utelandskap, vist på Galleri F 15, Jeløya og Stovner T-banestasjon
Aqua Eductus (1996), dans i sjøen, Henie-Onstad Kunstsenter

Aqua Eductus
Aqua Eductus

Impro Ambulante (1996), helaftens forestilling, Teaterverkstedet, Oslo
Gange (1996), helaftens forestillinger i samarbeid med Minoru Hideshima, Japan, 3 forestill. Black Box og to forestillinger ved Nordisk Forum for Danseforskning, NOFOD
Odde (1993), et samarbeide med Sissel Endresen, helaftens forestilling vist på Black Box og tre forestillinger på Statens Balletthøgskole, hvor jeg også holdt et foredrag om improvisasjon.
Installasjonsforestilling (1993),  i samarbeid med billedkunstner Anne-Karin Jortveit, vist på Vestbanen
Rød Plan (1993), 15 utøvere i regi av Prosjekt Impro, vist på Borggården ved Rådhuset
Uteforestilling (1993), samarbeide med Ole-Henrik Moe, vist på Statens Kunstakademi

Ungkaren med Ole Henrik Moe
«Ungkaren» med Ole Henrik Moe