«Moving with less effort – through stillness and flow»

Yoga and contact improvisation, practice and performance.


For more information about Arlequi; http://arlequi.de
The workshop is arranged by Katrine and Nina
For booking and more information, pleace contact nina.antonsen@icloud.com.

TIMETABLE:
08:00-09:00 Yoga
09:15-10:15 Breakfast
10:30-12:30 Hands-on
LUNCH
15:00-17:00 Contact Improvisation
Own time
20:00 Vegetarian dinner
Evening jam

Yoga
The day will begin with simple yoga exercises to awaken body and mind, as well as increasing our presence here and now. Through yoga we are going to explore the inner landscape of the intelligent organisms in our body. Offer an integrated experience of self-awakening yoga (awakening movements aim to loosen the spine, neck, pelvis and hips), movement and yoga flow. Including seated and standing poses, serial twists balancing, sun salutation and yoga nidra, weaved together in a slow flow, and a few grounding and relaxing poses to relieve any stress, we hold on to and access our vitality through a deeper connection with our breathing.

Hands on work
Through deep hands-on work and the listening that arises, it becomes easier to let breathing, heaviness and presence engage in a deeper communication with our bodies. We explore silence as active listening, to perceive our own being and ourselves. Experiencing our bodily time and letting go of habitual patterns of tension makes it possible to rediscover an organic dynamism and balance in both body and mind. This session will include peer work and exploration of individual movement.

Contact improvisation
and dance flow happens as a natural continuation of the hands-on work, and being rooted in your own movement, presence and listening. We will focus on weight, force, momentum and creativity. This will create an individual and common basis to improvise, explore and play with the physical encounter between equal partners. We will explore a range of movement, from slow to full speed, trust and risk, floor and air.

Performance
In the last part of the workshop, the process will guide us into our compositional mind, and take us from practice to performance with ease, creativity and fun!

The course is suitable for anyone with basic knowledge in contact improvisation.

About the teachers:
Since graduation from the National Academy of Arts in Amsterdam (SNDO) (87-89) and Arnhem (89-91), Katrine Kirsebom has researched, played with, performed and taught contact improvisation and improvisation. This work has taken many forms and has generated a solid expertise in the use of improvisation and contact improvisation as practice and performance.
Through her experience from 25 years in the independent theatre field, she has produced, choreographed and performed a number of projects, solo performances and cooperation with other performing artists. Since 2007, Katrine has been the artistic director of Coda Impro, part of Coda Oslo International Dance Festival, which presents scenic improvisation at a high artistic level. Katrine is a widely recognized and experienced teacher, who for many years has taught contact improvisation for professionals and dance students.

Nina Antonsen is a psycho motor physiotherapist with specialist expertise in psychosomatics. She has provided input for Professor Berit Heir Bunkan’s book: "Body, respiration and body image". Additionaly, she has completed 600 hours of teacher training in yoga at the Nosara Yoga Institute in Costa Rica. She has previously taught at Stavanger yogasenter. She is currently working as a yoga instructor at "Yoga for alle" in Stavanger. Nina Antonsen is committed to the idea that yoga, and other forms of movement represent opportunities to get in touch with one’s inner self and accommodate and embrace the good moments in life.

Deadline for registration is June 1st 2016.

PRICE
Deposit; 100 EUR
Early bird before June 1st; 450 EUR
after that; 490 EUR
In addition 15 EUR per day for food
60 EUR extra if you want separate single or double room

«Moving with less effort – through stillness and flow»

Yoga and contact improvisation, practice and performance.

Workshops

Et Plutselig Fall- 2015


IMG_4536 IMG_4537
Et menneske faller

Er det alvor, en lek, en lettelse?

Et fall kan være dramatisk, komisk, uforklarlig. Et fall kan sette spor. Forestillingen leker vilt med fall, og ikke minst hvordan i all verden komme seg opp igjen?

Teksten er fra diktet "Mennesker" av Caroline Ugelstad Elnæs.

Prosjektet er et samarbeid mellom Scenekunst Østfold og videreutdanning i «Scenekunst i offentlig rom» ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Studiet retter seg mot den “utvidede” forestillingen, et møte mellom kunstnere og publikum rundt et kunstnerisk konsept. En form for aktiv, deltakende publikumsbygging. Utøvere er Camilla Grønneberg, Gisle Hass og Katrine Kirsebom. Forestillingen er en del av http://www.nonstopfestivalen.no/ Foto: Martine Hammervold-Austinat

Et Plutselig Fall- 2015

Human Touch volum III – 2015


Human Touch volume III


Fire dansere, fem akter og en rekke valg
Danserne må kontinuerlige ta små og store valg for å skape hendelsesforløpet. Situasjoner tolkes ulikt, til og med motsatt og kan bevege seg inn i ukjente områder med uant risiko. Samspillet mellom danserne og publikum gjør at valgene settes på ulike prøvelser, og kan skape noe uventet, noe lett, noe ukomfortabelt,  – som ellers når livet på ulike måter ”forstyrrer” oss. Og etter hvert oppstår slags kjedereaksjon som til sammen blir en hel forestilling ….et helt liv….

Dansere: Geir Hytten, Erikk McKenzie, Thomas Lægreid Gundersen og Katrine Kirsebom
Kunstnerisk ansvarlig: Katrine Kirsebom
Forestillingen er støttet av Fond for lyd og bilde

Dette er den tredje ”Human Touch” forestillingen, et prosjekt som forsker på danseimprovisasjon i ulike kontekster. Hva betyr det å stå ovenfor et valg? Hva kan det utforskende danseriske øyeblikket fortelle?  The body is informed and inspired by past, present and future. Imaginative journeys lie within our cellular structure. These can be called forth and revealed through movement”  Eva Karzag

Human Touch volum III – 2015

Coda Impro – 2013


Dansere; Geir Hytten, Thomas L. Gundersen, Elisabeth Breen Berger, Katrine Kirsebom.
Musikk på film; Tov Ramstad.
For mer info: http://www.codadancefest.no/program/human-touch/

Coda Impro – 2013

Visuell Indikasjon – 2012


Tou Scene, Stavanger 8. og 9. juni 2012
Improfestivalen Follo Folkehøgskole 10.juni 2012
Danser: Katrine Kirsebom
Musiker: Joakim Frøystein
Forestillingen er en helt åpen improvisasjon, det finnes ingen andre rammer enn avtalt varighet. På lik linje med det å leve i et samfunn og i sosiale relasjoner innebærer åpenhet allikevel allerede en rekke etablerte betingelser – skapt av vår erfaring, våre sosiale konvensjoner, ferdigheter og integrerte forventninger. Disse er en forutsetning for å etablere ansvarlighet, samspill og dialog. Ved å bruke begrepet åpen etablereres muligheten for en annen dimensjon – hvor det gis rom for understrømmer. I sin bok Improvisation in Life and Art skriver Stephen Nachmanovich om sine visjoner om å dyrke det spontane og kreative livsuttrykk, og en søken etter å bryte med obstruerende regler. Det refereres til noe dypt i oss, som bidrar til å hente fram noe rått og uslepent, kan hende uavklart, overraskende, og mer uartikulerte aspekter.
Slik improvisasjonen er åpen og bundet på samme tid, er mennesket forankret i sine liv – i en kontinuerlig spenning mellom det vante, det ukjente, det trygge og det risikable. I dette spenningsfeltet utfordres vi fortløpende på å ta valg, til å være rede, til å akseptere eller forkaste, til å forbli i det velkjente eller å forlate det. Valgene setter oss på ulike prøvelser og kan hende skaper uventet glede, humor, sårbarhet eller motstand som ellers når livet på ulike måter ”forstyrrer” oss.
I en fortettet improvisatorisk atmosfære, i spenningen mellom sikkerhet og risiko, kan det oppstå en ”Visuell indikasjon” på denne allmenne menneskelige prosessen av å ta valg og ansvaret ved å bære konsekvensene, kort eller lenge, alene og sammen.
Joakim Frøystein har utdannelse fra Universitetet i Oslo og Rytmisk Musikkonservatorium i København. Han bor i Oslo og har arbeidet profesjonelt i Norge og internasjonalt innenfor flere musikksjangre og tverrkunstneriske felt. I 2009 mottok han Statens Kunstnerstipend for Yngre Kunstnere og han ble i 2006 nominert til to danske ”Spellemannspriser” for sin første solo- CD ”Sugarghost – Sweet Secrets”.
Visuell Indikasjon – 2012

Human Touch – 2012


Tittelen henspeiler på forestillingens tema som er mellommenneskelig berøring og samspill. Forestillingen søker, med utgangspunkt i kontaktimprovisasjon, å åpne opp for en sanselig refleksjon og artikulasjon av hvordan berøring skaper bevegelse – både fysisk, emosjonelt og visuelt.

Dansere:Elisabeth Breen, Thomas L. Gundersen, Geir Hytten
Komponist og utøvende musiker:Tov Ramstad
Prosjektleder og koreograf:Katrine Kirsebom
Mottatt koreografiutviklingstøtte fra Norsk Kulturråd.


Human Touch – 2012

Impro Ambulante – 2011


Med himmelen som tak, med ulike bygninger, er scenerommet stort og åpent. Danserens bevegelse er et senter omgitt av en ubegrenset periferi. Den improvisatoriske settingen tilsier at utøverne ikke søker et ferdig koreografisk svar, men bringer seg selv og publikum inn i en pågående prosess. Et møte med det råe sceniske rommet – alene og sammen, hvor endelig form og uttrykk oppstår i det skapende forestillingsøyeblikket. Danseren beveger seg inn i uforutsigbare landskap, skaper komplekse strukturer som kun kan oppstå i åpen improvisasjon.

Forestillingen speilet fortid, dansekunstnerens avklarhet, men også til da ukjente nye muligheter, alt samlet i nåtidige, ekspanderte, danseriske øyeblikk.

Dansere: Karen Høybakk Mikalsen, Ida Gudbrandsen, Katrine Kirsebom, Thomas L. Gundersen, Maja Roel, Ingeborg Dugstad Sanders, Sigrid Hirsch Kopperdal, Elisabeth Breen, Odd Johan Fritzøe, Geir Hytten.

Lysdesigner: Gunnva Meinseth

Kunstnerisk leder: Katrine Kirsebom

Foto:Egil Johannessen/Josef Lanto

Støttet av Fond For Lyd og Bilde og Fond For Utøvende Kunstnere.

Impro Ambulante – 2011

Plan Y – 2011


En åpen improvisasjonsforestilling av Impro Ensemble vist ved Body Word festivalen i St. Petersburg.

Med Bibbi Winberg, Gisle Hass, Siri Jøntvedt, Irene Velten Rothmund og Katrine Kirsebom

Foto:Stas Davydov
Plan Y – 2011

Leirfossen – 2011


Åpning av Leirfossen i samarbeide med Grorudalssatsingen. Fem dansere i en stedsspesifikk koreografi. Skog og ulendt terreng skapte et utfordrende scenerom. Koreografiens spesifikke stedsvalg ga visuelle avgrensinger og fokus.

Dansen fremstår ikke på samme måten ute som den gjør på en scene.

Utøveren må stå tydelig i sitt eget arbeide og i koreografien integrerer de komplekse omgivelsene. Stoffet som danserne kledde på trærne etterlot spor og avtegnet muligheter for forflytning i terrenget.

Dansere: Signhild Meen Wærsted, Thomas L. Gundersen, Katja Henriksen Schia, Helle Siljeholm, Irene Theisen

Kostymedesign: Birgitte Erikson

Koreografi: Katrine Kirsebom

Foto:Birgitte Erikson


Leirfossen – 2011